brandveiligheid bouw

Brandveiligheid tips voor de bouw

Brandveiligheid is niet alleen belangrijk voor wanneer de bouw al af is en mensen wonen in een huis of werken in een bedrijfspand. Ook tijdens de bouw dient men aandacht te besteden aan de brandveiligheid. Want ook tijdens de werkzaamheden, of wellicht wel juist tijdens de werkzaamheden kan een ongeluk in een klein hoekje zitten en weldra een brand uitbreken. In dit artikel delen we een aantal belangrijke brandveiligheid tips die kunnen helpen om veiliger te werken.


Zorg voor adequate brandblussers


Het spreekt voor zich maar er moeten brandblussers aanwezig zijn. Hoeveel? Dit ligt aan de grootte en aard van de constructie. Je kunt de NEN richtlijnen raadplegen om hier meer over te leren. Belangrijk is ook dat de brandblussers die geplaatst worden dat die proper functioneren wanneer ze benodigd zijn. Vaak schiet dit er nog wel eens bij in. Het is zaak dat de brandblussers iedere 2 jaar op zijn minst aan een brandblusser controle onderworpen worden. Na vele maanden niet gebruikt te worden kan er namelijk een hoop gaan laken aan de brandblusser. Idealiter zet je voor de controle een specialist in die aangesloten is bij het CCV. Iedere tien jaar wil je de brandblusser geheel gaan vervangen over het algemeen. Al kan de brandveiligheid specialist je hier in adviseren.


Rookmelders 2.0


Verder is brand detectie natuurlijk cruciaal. Je wilt gebruik maken van slimme rookmelders. Zijn er dan ook domme rookmelders? Nee dat willen we niet zeggen, maar ook rookmelders zijn door de jaren heen ontwikkeld en meer verfijnd geworden in het alarm slaan wanneer er een brand dreigt uit te breken. De NEN richtlijnen schrijven op dit vlak voor dat de rookmelder in kwestie een dubbele voorziening dient te kennen. Een back-up dient er dus te zijn in het geval dat bijv. het netstroom uitvalt. Vaak is dit een batterij die dan als back-up in werking treedt. Daarbij dient de rookmelder gebruik te maken van infrarood technologie om te detecteren. Oudere rookmelders die op warmte afgaan, zijn vaak te laat.

Brandvertragend impregneren

Een manier om brand te voorkomen is brandvertragend impregneren. Bepaalde onderdelen tijdens de bouw die meer risico kennen qua brand oorsprong, zou men kunnen overwegen om te impregneren. Dit houdt praktisch in dat een bepaald materiaal of bepaalde sectie van het pand behandeld wordt met een vloeistof. Deze vloeistof bemoeilijkt de vlammen om zich te verspreiden. Dit verschaft de aanwezigen meer tijd om zichzelf in veiligheid te brengen en/of de brand nog te kunnen blussen.

Om snel de situatie van een bouw project in te schatten is een quickscan brandveiligheid aan te bevelen. Een brandveiligheid expert kijkt dan beknopt doch zorgvuldig naar de meest belangrijke punten wat betreft brand risico’s. Dit kan een hoop ellende voorkomen op later tijdstip.